รวมโปรโมชั่น บัตรเครดิต UOB และ บัตรกดเงินสด ยูโอบี UOB Cash Plus

บัตรเครดิต UOB Lazada

 • รายได้ขั้นต่า  15,000 บาท/เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับชำระคืนขั้นต่ำ : 16% ต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป : 2,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : 1,000 บาท
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร : 60,000 บาทขึ้นไปต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับชำระคืนขั้นต่ำ : 16% ต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2567 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2568
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด : สูงสุด 55 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการครั้งก่อน
 • กู้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนไหว

รับโค้ดส่วนลดลาซาด้า มูลค่า 1,000 บาท** เป็นข้อเสนอพิเศษเมื่อเปิดบัตรฯ รับข้อเสนอพิเศษเลยวันนี้ !

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 10 เท่า ทุกการใช้จ่าย 25 บาท บน ลาซาด้า ประเทศไทย
 • สูงสุด 2,000 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด / บัญชีบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) / รอบบัญชี
รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดเพิ่มอีก 10 เท่า

 

ทุกการใช้จ่าย 25 บาท บน ลาซาด้า ประเทศไทย ในช่วง เมกาแคมเปญ (Lazada Birthday Sale, Lazada Mid-Year Sale, 9.9, 11.11 และ 12.12)

 • รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดเพิ่มอีก 10 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ที่ลาซาด้า ประเทศไทย
 • จำกัดคะแนนฯ สูงสุด 4,000 คะแนน / เมกาแคมเปญ (Lazada Birthday Sale, Lazada Mid-Year Sale, 9.9, 11.11 และ 12.12) / บัญชีบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)
รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 3 เท่า
ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ในหมวดหมู่แฟชั่น และสุขภาพ
 • สูงสุด 1,200 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด / บัญชีบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) / รอบบัญชี

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก: 20 – 60 ปี
 • บัตรเสริม 15 – 80 ปี

รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย: 15,000 บาทขึ้นไป
 • รายได้ต่อเดือนต่างชาติ: 50,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • พนักงานประจำ: 4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • คนไทย: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัว
 • ต่างชาติ: สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัญชีส่วนตัว

บัตรเครดิต ยูโอบี แกร็บ

 • รายได้ขั้นต่า  15,000 บาท/เดือน
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป : 2,000 บาท (+VAT 140 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : 1,000 บาท (+VAT 70 บาท)
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร : 60,000 บาทขึ้นไปต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับชำระคืนขั้นต่ำ : 16% ต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2567 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2568
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด : สูงสุด 55 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการครั้งก่อน
 • กู้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนไหว

รับรวมสูงสุด 3,900 บาท* (เครดิตเงินคืน 1,500 บาท + ส่วนลด Grab มูลค่า 2,400 บาท)

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรหลัก ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
ต่อที่ 2 รับรหัสส่วนลดแกร็บ รวมมูลค่า 2,400 บาท* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรหลัก บนบริการแกร็บอย่างน้อย 3 ครั้ง ภายใน 60 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
ต่อที่ 3 ฟรี อัปเกรดสู่สถานะ GrabUnlimited นาน 1 ปี ภายใน 60 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก: 20 – 60 ปี
 • บัตรเสริม 15 – 80 ปี

รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย: 15,000 บาทขึ้นไป
 • รายได้ต่อเดือนต่างชาติ: 50,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • พนักงานประจำ: 4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • คนไทย: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัว
 • ต่างชาติ: สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัญชีส่วนตัว

บัตรเครดิต ยูโอบี แม็คโคร

 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป : 1,900 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : 950 บาท
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร : 200,000 บาทขึ้นไปต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับชำระคืนขั้นต่ำ : 16% ต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2567 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2568
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด : สูงสุด 55 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการครั้งก่อน
 • กู้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนไหว

รับสูงสุด 12,000 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด* + บัตรกำนัลแม็คโครมูลค่า 1,000 บาท*

 • รับ 2 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ทุกวันที่ 16 ของเดือน
 • รับ 1 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด สำหรับทุก 100 บาทของยอดใช้จ่ายที่แม็คโคร หรือทุก 25 บาทของยอดใช้จ่ายอื่นๆ
 • รับสูงสุด 12,000 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด + บัตรกำนัลแม็คโครมูลค่า 1,000 บาท

  * เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน หลังบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ

 • รับ 6,000 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด + บัตรกำนัลแม็คโคร มูลค่า 500 บาท
  *
   เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน หลังบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ

  ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

สำหรับคนไทย

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัว

สำหรับชาวต่างชาติ

 • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัญชีส่วนตัว

บัตรเครดิต เลดี้ เลดี้ โซลิแทร์ (UOB Lady)

 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป :
  • บัตรยูโอบีเลดี้ แพลทินั่ม 3,000 บาท (+VAT 210 บาท)
  • บัตรเครดิตยูโอเลดี้ โซลิแทร์  4,000 บาท (+VAT 280 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : ไม่มี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร :
  • 100,000 บาท/ปี สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีเลดี้ แพลทินั่ม
  • 200,000 บาท/ปี สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ โซลิแทร์
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับชำระคืนขั้นต่ำ : 16% ต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2567 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2568
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด : สูงสุด 55 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการครั้งก่อน
 • กู้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนไหว

รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท + สิทธิ์ในการรับประทานอาหารในร้าน Michelin Star สำหรับ 2 ท่าน

 • รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท + สิทธิ์ในการรับประทานอาหารในร้าน Michelin Star สำหรับ 2 ท่าน
 • รับคะแนนสะสม 3 เท่า สำหรับการใช้จ่ายในหมวดแฟชั่น หมวดร้านอาหาร หมวดออนไลน์ (Lazada, Shopee, Joox, Spotify และ Netflix) และหมวดบริการสั่งอาหาร (Grab และ, Lineman)
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษจาก Dragon Pass และบริการรถรับ-ส่งสนามบิน (Limousine service)

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก : 20 – 60 ปี
 • บัตรเสริม : 15 – 80 ปี

รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย :
  • 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีเลดี้ แพลทินั่ม
  • 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ โซลิแทร์
 • รายได้ต่อเดือนต่างชาติ : 50,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • พนักงานประจำ : 4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : พนักงานประจำ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : เจ้าของกิจการ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน

ยูโอบี พรีวิไมลส์ (PriviMiles)

 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป : 4,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : ไม่มี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร : 300,000 บาทขึ้นไปต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับชำระคืนขั้นต่ำ : 16% ต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2567 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิล 1 มกราคม 2568
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด : สูงสุด 55 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการครั้งก่อน
 • กู้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนไหว

รับคะแนนสะสม 7,500 คะแนน* แลกรับ Superior Silver Trolley Bag ขนาด 26 นิ้ว 1 ใบ (ใช้ 2,000 คะแนน)

รับคะแนนสะสม 7,500 คะแนน*แลกรับ Black Supreme Trolley Bag ขนาด 26 นิ้ว 1 ใบมูลค่า 9,590 บาท (ใช้ 2,000 คะแนน)

อายุผู้สมัครบัตรหลัก

 • บัตรหลัก 20 – 60 ปี
 • บัตรเสริม 15 – 80 ปี

รายได้ต่อเดือน

 • คนไทย 50,000 บาทขึ้นไป
 • ต่างชาติ 50,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • พนักงานประจำ: 4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : พนักงานประจำ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : เจ้าของกิจการ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 30 วัน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กำหนดโดยประกาศของธนาคารซึ่งออกไว้ตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยนั้น จะขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กล่าวคือ

 • การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า และ/หรือบริการต่างๆ จะใช้วันบันทึกรายการในการคำนวณดอกเบี้ย สำหรับรายการที่ซื้อระหว่างงวด
 • การเบิกเงินสดล่วงหน้า จะนับตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินสดจนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่ชำระคืนหรือวันตัดรอบบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ในการคำนวณดอกเบี้ยที่จะใช้วันที่เบิกถอนเงินสดในการคำนวณดอกเบี้ย

ตัวอย่างใบแจ้งยอดบัญชีเดือนมกราคม, อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี วันสรุปยอดบัญชีที่ผ่านมาคือ
20 JAN เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (มีรายการใช้บัตรในรอบบัญชีที่ผ่านมาดังนี้)

วันที่บันทึก
POST DATE

วันที่ใช้บัตร
TRANS DATE

รายการ
DESCRIPTION

ยอดเงิน (บาท)
AMOUNT (THB)

07 JAN  (B)

06 JAN

ABC  PRODUCT  BANGKOK TH

 20,000.00

ตัวอย่างใบแจ้งยอดบัญชีเดือนกุมภาพันธ์/ Example of Credit Card Statement In FEB

 

หมายเลขสมาชิก / ACCOUNT NUMBER

810-99999999999999

 

วันสรุปยอดบัญชี / STATEMENT DATE

       20 FEB

 

วงเงินบัตรเครดิต / TOTAL CREDIT LINE

        99,999

 

กำหนดชำระภายในวันที่ / PAYMENT DUE DATE

       15 MAR

สรุปรายการ / ACCOUNT SUMMARY

หมายเลขบัตรเครดิต
CARD NUMBER (S)

ยอดเงินรวมที่ต้องชำระ
TOTAL BALANCE

ยอดชำระขั้นต่ำ
MINIMUM PAYMENT

ตัดบัญชีอัตโนมัติเลขที่/ธนาคาร
DIRECT DEBIT ACCOUNT NO./BANK

4033 7520 9999 9999

23,571.68

1,178.58

 

TOTAL

23,571.68

1,178.58

 

วันที่บันทึก
POST DATE

วันที่ใช้บัตร
TRANS DATE

รายการ
DESCRIPTION

ยอดเงิน (บาท)
AMOUNT (THB)

 

 

UOB VISA / PREFERRED PLATINUM

 

 

 

4033 7520 9999 9999    MISS A

 

15 FEB

15 FEB (C),(D)

PREVIOUS BALANCE

        20,000.00

11 FEB

11 FEB

PAYMENT THANK YOU

          2,000.00  CR

20 FEB

11 FEB

ATM CASH ADVANCE

          5,000.00

20 FEB

20 FEB

CASH ADVANCE SERVICE FEE WITH VAT 7%

             160.50

  

INTERESTS

             411.18

  

SUB TOTAL

       23,571.68

  TOTAL BALANCE – UOB VISA / PREFERRED PLATINUM

23,571.68

  

TOTAL FEE – UOB VISA / PREFERRED PLATINUM

             150.00

  

TOTAL VAT – UOB VISA / PREFERRED PLATINUM

              10.50

 

ธนาคารจะทำการคำนวณดอกเบี้ยโดยการนำดอกเบี้ยจากการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า และดอกเบี้ยจากการชำระคืนขั้นต่ำมาเรียกเก็บรวมกันในวันสรุปยอดบัญชี ดังนี้

 1. วิธีการคำนวณดอกเบี้ยจากการเบิกถอนเงินสด (Interest on cash advance)
  จำนวนเงินที่เบิกถอนเงินสดล่วงหน้า x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน (A)
  =5,000 x 16% x 10= 21.92 (1)
  365
 2. วิธีการคำนวณดอกเบี้ยจากการชำระคืนขั้นต่ำ (Interest on revolving credit)
  2.1 ค่าใช้จ่ายรอบบัญชีที่ผ่านมา (ทุกรายการ คิดทีละรายการ) x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน (B)
  =20,000 x 16% x 14= 122.74 (2)
  365

  2.2 ยอดเงินคงค้างของยอดรอบบัญชีที่ผ่านมา x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน (C)

  =20,000 x 16% x 25= 219.18 (3)
  365

  2.3 ยอดเงินคงค้างรอบบัญชีที่ผ่านมาหักจำนวนเงินที่ชำระ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน (D)

  =18,000 x 16% x 6= 47.34 (4)
  365

  = (1) + (2) + (3) + (4) = 411.18

Scroll to Top