บัตรเครดิต ทหารไทย TMB

บัตรเครดิต ธนาคาร ทหารไทย หรือ TMB บัตรเครดิตที่ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไข มาพร้อมกับโปรโมชั่น แถมกระเป๋า และ แบ่งผ่อนชำระ 0% ได้ 3 งวด แบบไม่จำกัดจำนวน เลือกบัตรที่ตรงกับความต้องการของคุณ เลือกบัตร TMB
พิเศษสุด ดอกเบี้ยเพียง 9.50% ต่อปี หรือ 0.79% ต่อเดือน เทียบกับธนาคารอื่น ที่ดอกเบี้ย 18% ต่อปี ถูกกว่าเกือบครึ่ง 

ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์ (TMB SO FAST)

 • รายได้ขั้นต่ำ  15,000 บาท/เดือน
 • ดอกเบี้ย 16% ต่อปี
 • รับ TMB Reward Plus ทุก 10 บาท = 1 คะแนน
 • ผ่อนจ่ายสบายๆ กับ TMB So Goo0D 0% 3 เดือน
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี ตลอดชีพ
 • รับคะแนนสะสมสูงสุด 2,000 คะแนน (เพื่อแลกรับกระเป๋าเดินทาง BSC Midnight blue trolley bag มูลค่า 5,990 บาท)
  เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 20,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯได้รับการอนุมัติ
 • สมัครออนไลน์ TMB จะติดต่อกลับท่านภายใน 5 นาที (เวลาทำการ)
 • รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 6 ล้านบาท * สำหรับผู้ถือบัตรคู่สมรสตามกฎหมาย และ/หรือ บุตรตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารนั้น
 • เทคโนโลยีการชำระเงินระบบ Contactless ที่เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย สำหรับยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย  visa paywave
 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB สามารถแบ่งจ่าย 0% 3 เดือนได้ทุกอย่าง ทุกร้าน ทุกวัน ทั่วโลกกับบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD หรือเลือกผ่อนนานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • โดยยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • รับค่าชดเชย ในกรณีการเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง, ความล่าช้าในการเดินทาง หรือ กระเป๋าเดินทาง, ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือ ทรัพย์สินส่วนตัว และ ค่าใช้จ่ายในการลดวันเดินทางรวมถึงจี้เครื่องบิน ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 7,000 บาท*

ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท (TMB SO SMART)

 • รายได้ขั้นต่ำ  15,000 บาท/เดือน
 • ดอกเบี้ย 16% ต่อปี
 • รับเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝากทีเอ็มบี โน ฟิกซ์(สูงสุด 2,000 บาท/บัตร/รอบบัญชี)
 • ผ่อนจ่ายสบายๆ กับ TMB So Goo0D 0% 3 เดือน
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี ตลอดชีพ
 • รับกระเป๋าเดินทาง Michel Klein ขนาด 20″ เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 8,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯได้รับการอนุมัติ
 • สมัครออนไลน์ TMB จะติดต่อกลับท่านภายใน 5 นาที (เวลาทำการ)
 • รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 6 ล้านบาท * สำหรับผู้ถือบัตรคู่สมรสตามกฎหมาย และ/หรือ บุตรตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารนั้น
 • เทคโนโลยีการชำระเงินระบบ Contactless ที่เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย สำหรับยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย  visa paywave
 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB สามารถแบ่งจ่าย 0% 3 เดือนได้ทุกอย่าง ทุกร้าน ทุกวัน ทั่วโลกกับบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD หรือเลือกผ่อนนานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • โดยยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • รับค่าชดเชย ในกรณีการเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง, ความล่าช้าในการเดินทาง หรือ กระเป๋าเดินทาง, ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือ ทรัพย์สินส่วนตัว และ ค่าใช้จ่ายในการลดวันเดินทางรวมถึงจี้เครื่องบิน ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 7,000 บาท*

ทีเอ็มบี โซ ชิลล์ (TMB SO CHILL)

 • รายได้ขั้นต่ำ  15,000 บาท/เดือน
 • รับดอกเบี้ยชิลล์ ชิลล์ 9.5% (สำหรับ 3 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ)
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด 3 % สามารถเบิกเงินสดได้สูงสุดวันละไม่เกิน 50,000 บาท
 • รับเงินคืน 5% จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ (ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป เมื่อมีการชำระขั้นต่ำ หรือ บางส่วน ภายในวันที่ธนาคารกำหนดชำระเงิน)
 • บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD 0% 3 เดือน (บริการแบ่งจ่ายยอดรูดตั้งแต่ 1,000 บาท หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ)
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี ตลอดชีพ
 • รับกระเป๋าเดินทาง Michel Klein ขนาด 20″ เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 8,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯได้รับการอนุมัติ
 • สมัครออนไลน์ TMB จะติดต่อกลับท่านภายใน 5 นาที (เวลาทำการ)
 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB สามารถแบ่งจ่าย 0% 3 เดือนได้ทุกอย่าง ทุกร้าน ทุกวัน ทั่วโลกกับบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD หรือเลือกผ่อนนานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • โดยยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินรวมสูงสุด 2,000,000 บาท เมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศและต่างประเทศด้วยบัตรเครดิต TMB MasterCard TITANIUM สำหรับผู้ถือบัตร คู่สมรสตามกฎหมาย และ/หรือ บุตรตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 23 ปี ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารนั้น
 • รับค่าชดเชย ในกรณีการเลือนหรือการบอกเลิกการเดินทาง, ความล่าช้าในการเดินทาง หรือ กระเป๋าเดินทาง, ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือ ทรัพย์สินส่วนตัว และ ค่าใช้จ่ายในการลดวันเดินทางรวมถึงจี้เครื่องบิน ด้วยวงเงินรวมสูงสุด 5,000 บาท*

สมัคร บัตรเครดิต TMB โซสมาร์ท หรือ โซชิลล์

รับกระเป๋าเดินทาง Michel Klein ขนาด 20″ เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 8,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯได้รับการอนุมัติ (ระยะเวลา : 15 ส.ค. – 31 ธ.ค. 63)

Scroll to Top