รีไฟแนนซ์ บัตรเครดิต ธนาคารไหนดี 2565

รีไฟแนนซ์ บัตรเครดิต ธนาคารไหนดี ประจำปี 2565 สำหรับท่านที่มีบัตรเครดิตหลายใบ มีภาระค่าผ่อนต่องวดสูง ต้องการจะลดภาระ ค่าผ่อนต่องวด แต่กลัวจะสมัคร รีไฟแนนซ์ บัตรเครดิต ไม่ผ่าน วันนี้เราจะนำเสนอ สินเชื่อ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ที่สมัครง่าย อนุมัติเร็ว และยังมีโปรโมชั่นของแถม ให้อีกด้วย รีไฟแนนซ์ บัตรเครดิต ธนาคารไหนดี มีคำตอบรอท่านอยู่ที่นี่แล้ว

รีไฟแนนซ์ บัตรเครดิต ธนาคารไหนดี 2565

รวมสินเชื่อ รีไฟแนนซ์ บัตรเครดิต จากธนาคารชั้นนำ สมัครออนไลน์ ง่ายๆ อนุมัติเร็ว เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 24 ชม. ทราบผลเร็ว รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชี นำไปปิดบัตรเครดิตได้ทันที

สินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้แบงก์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เป็นธนาคารแรก ที่มีโปรแกรม รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ช่วยให้คุณลดภาระค่าผ่อนต่อ งวดลง สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย แบบ ลดต้นลดดอก ต่ำสุด 13.99% ต่อปี วงเงินอนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาท หรือ 5 เท่า*ของรายได้ พิเศษสมัครออนไลน์วันนี้ รับฟรีบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 2,500 บาท (วันนี้ถึง 31 มี.ค. 65)
เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท ได้รับอนุมัติวงเงิน 1.5 เท่าของเงินเดือน
เงินเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท ได้รับอนุมัติวงเงิน 5.0 เท่าของเงินเดือน
อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการโอนยอดค้างชำระ
ภาระผูกผัน ยอดค้างชำระ ปัจจุบันผ่อนชำระต่อเดือน หลังใช้บริการโอนยอดค้างชำระ
บัตรเครดิต 1 100,000 บาท 10,000 บาท ซิตี้ อนุมัติ 200,000 บาท
บัตรเครดิต 2 50,000 บาท 5,000 บาท
รวม 150,000 บาท 15,000 บาท ผ่อนชำระต่อเดือน 5,524 บาท
ประหยัดการผ่อนชำระต่อเดือนได้ถึง 9,476 บาท และ มีเงินก้อนเหลือไว้ใช้จ่ายอีก 50,000 บาท
*ตัวอย่างบริการโอนยอดค้างชำระด้านบน คิดจากอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่ 22% ต่อปี และระยะเวลาผ่อนชำระนาน 60 งวด

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รู้ผลเร็วภายใน3 วันทำการ
เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท
อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน*(บาท) อัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญา (ต่อปี)
พนักงานเงินเดือนประจำ
ลูกค้าใหม่ Top up new
20,000 – 29,999 24.99% 23.99%
30,000 – 49,999 21.99% – 24.99% 20.99%
50,000 – 69,999 18.99% – 23.99% 18.99%
70,000 – 99,999 15.99% 14.99%
100,000 – 200,000 12.99% 12.99%
200,001 ขึ้นไป 9.99% 9.99%
สมัครตรงกับธนาคารเกียรตินาคิน https://bank.kkpfg.com

สินเชื่อบุคคล TMB Cash2Go

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ต่ำสุด 14% ต่อปี
เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้ประจำต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อัตราดอกเบี้ยปกติ ใช้ ALL FREE
+ Direct Debit
อัตราดอกเบี้ยปกติ ใช้ ALL FREE
+ Direct Debit
20,000 – 29,999 บาท 25% 22% N/A N/A
30,000 – 49,999 บาท 21% 18% 25% 22%
50,000 – 99,999 บาท 19% 16% 25% 22%
100,000 บาท ขึ้นไป 17% 14% 22% 19%
สมัครตรงกับธนาคารทหารไทย www.tmbbank.com

สินเชื่อส่วนบุคคล CIMB THAI Personal cash

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสุด 9.00% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท
อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช  สำหรับพนักงานประจำ
สำหรับพนักงานทีมีรายได้ประจำต่อเดือน(บาท) ดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) อายุสัญญา
20,000 9% อายุสัญญา 12 เดือน
12% อายุสัญญา 24 เดือน
18% อายุสัญญา 60 เดือน
30,000 11.84% อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน
15% อายุสัญญา 36 เดือน
50,000 13.33% อายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน
80,000 10.99% อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน
11.99% อายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน
สมัครตรงกับธนาคาร CIMB THAI www.cimbthai.com

สินเชื่อส่วนบุคคล UOB I-Cash

  • คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • อนุมัติภายใน 3 วัน
  • เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
  • อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายได้ต่อเดือน (บาท)
อัตราดอกเบี้ย*
พนักงาน
ประจำ
15,000 – 49,999
24.99%
50,000 – 79,999
21.99%
80,000 -149,999
18.99%
150,000 – 299,999
17.99%
ตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป
16.99%
เจ้าของ
กิจการ
20,000 – 149,999
24.99%
ตั้งแต่ 150,000 ขึ้นไป
21.99%
สมัครตรงกับธนาคารยูโอบี www.uob.co.th

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

รายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป พนักงานรายวันก็ขอสินเชื่อได้

อายุการทำงานปัจจุบัน
– พนักงานรายเดือน ในการสมัครสินเชื่อต้องมีอายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
– พนักงานรายวัน / สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

สมัครตรงกับพรอมิส www.promise.co.th

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

1. ช่วยลดค่าผ่อนต่องวดลง
2. มีเงินก้อนเหลือไว้ใช้จ่าย ในกรณีที่ท่านได้รับการอนุมัติสินเชื่อ มากกว่าหนี้บัตรเครดิต ท่านจะมีเงินก้อนเหลือไว้ใช้จ่ายได้อีกด้วย

บทสรุป รีไฟแนนซ์ บัตรเครดิต ธนาคารไหนดี

การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ช่วยลดค่าผ่อนต่อเดือนลงได้ แต่ควรพิจารณาเงื่อนไขให้ดี เพื่อความคุ้มค้า และ ไม่เพิ่มภาระให้ท่านในอนาคต ท่านสามารถขอสินเชื่อพร้อมกันได้ 2 ธนาคาร สำรองเผื่อไว้ ถ้าสินเชื่ออนุมัติ 1 ธนาคาร ก็จะช่วยท่าน ลดภาระค่าผ่อนต่องวดลงได้ แต่ถ้าอนุมัติทั้ง 2 ธนาคาร ท่านอาจจะเลือกธนาคารใดธนาคารหนึ่ง โดยปฏิเสธไป 1 ที่ก็ได้ หรือจะรับทั้ง 2 ที่ก็แล้วแต่ความจำเป็นที่ท่านจะตัดสินใจเลือกเอง แต่เราแนะนำว่าอย่าขอสินเชื่อพร้อมกัน 3 ธนาคาร เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติ ท่านอาจจะสมัครไม่ผ่านทั้ง 3 ธนาคารเลยก็ได้

Scroll to Top