รวมหนี้ บัตรเครดิต ธนาคารไหนดี

รวมหนี้ บัตรเครดิต ธนาคารไหนดี สำหรับท่านที่มีบัตรเครดิตหลายใบ มีภาระในการผ่อนต่องวดสูง เราขอแนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลที่อนุมัติง่าย อนุมัติเร็ว ให้วงเงินสูงถึง 5 เท่าของเงินเดือน หรือ สูงสุด 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก ต่ำสุดเพียง 13.99% ต่อเดือน แบ่งผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 งวด พิเศษสุด เมื่อท่านได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับฟรีกระเป๋าล้อลาก Signature ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท หรือ หากท่านได้รับวงเงินอนุมัติน้อยกว่า 100,000 รับฟรี กระเป๋า U.S POLo Shopping bag มูลค่า 990 บาท (1 ม.ค – 31 มี.ค 65) สมัครออนไลน์ง่ายๆ ที่นี่เท่านั้น

www.citibank.co.th

รวมหนี้ บัตรเครดิต ธนาคารไหนดี 2565

สำหรับท่านที่กำลังมองหา รวมหนี้ บัตรเครดิต ธนาคารไหนดี เราขอแนะนำ สินเชื่อบุคคล ซิตี้ แบ้งก์ ที่ช่วยให้การรวมหนี้บัตรเครดิต เป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน รู้ผลเร็ว สมัครออนไลน์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลดสูงสุด 3%

โปรแกรม สุดคุ้ม 1 อัตราพิเศษลดสูงสุด 3%

สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น* หรือ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของ ธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต (ยกเว้นเจ้าของกิจการ) ที่เข้าร่วมโปรแกรมสุดคุ้ม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 30 มี.ค. 65 เท่านั้น

วงเงินอนุมัติ
(บาท)
อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด(ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ(ต่อปี)
150,000 – 199,999 23.99% 20.99%
200,000 – 299,999 20.99% 18.99%
300,000 – 399,999 18.99% 17.99%
400,000 – 499,999 17.99% 15.99%
500,000 – 999,999 17.99% 14.99%
1,000,000 ขึ้นไป 15.99% 13.99%

www.citibank.co.th

โปรแกรม สุดคุ้ม 2

สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 เท่านั้น

วงเงินอนุมัติ (บาท) รายได้ (บาท)
20,000 – 29,999 30,000 – 39,999 40,000 – 49,999 50,000 – 59,999 60,000 – 79,999 80,000 – 199,999 200,000 บาทขึ้นไป
<100,000 24.99% 24.99% 24.99% 23.99% 21.99% 21.99% 21.99%
100,000 – 149,999 24.99% 24.99% 24.99% 23.99% 21.99% 21.99% 21.99%
150,000 – 199,999 23.99% 23.99% 23.99% 21.99% 21.99% 21.99%
200,000 – 249,999 20.99% 20.99% 20.99% 20.99% 20.99%
250,000 – 299,999 19.99% 19.99% 19.99% 19.99%
300,000 – 399,999 18.99% 18.99% 18.99%
400,000 – 599,999 17.99% 17.99%
600,000 – 999,999 16.99% 16.99%
1,000,000 บาทขึ้นไป 15.99%

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
 • สำหรับพนักงานบริษัท จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี
 • สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่มีรายได้ ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ/บัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการ ยื่นขอกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 3 แห่ง และจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

www.citibank.co.th

เงื่อนไขโปรแกรม รวมหนี้ บัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงก์

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ)
 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสุงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก Signature ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่ม 100,000 บาท ขึ้นไป หรือ กระเป๋า U.S. POLO Shopping Bag มูลค่า 990 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อฯ และได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่มต่ำกว่า 100,000 บาท
 • ผู้สมัครจะได้รับของกำนัลภายใน 90 วัน นับจากสิ้นเดือนที่ผู้สมัครได้รับอนุมัติสินเชื่อฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งของกำนัลให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งไว้กับบริษัท ฯ
 • กรณีของกำนัลหมด บริษัทสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นของกำนัลมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของกำนัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและข้อกำหนดของการเข้าร่วมโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
 • กรณีผู้กู้มีจำนวนงวดการผ่อนชำระตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป หากผู้กู้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญาก่อน 24 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญาและสำหรับกรณีผู้กู้มีจำนวนงวดการผ่อนชำระน้อยกว่า 24 เดือน หากผู้กู้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญา ผู้กู้ตกลงและยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดเงินต้นคงค้าง แต่ทั้งนี้ผู้ให้กู้ตกลงว่าค่าธรรมเนียมการชำระเงินคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เมื่อคำนวณกับดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ แล้วจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

บทสรุป รวมหนี้ บัตรเครดิต ธนาคารไหนดี

การรวมหนี้บัตรเครดิต ช่วยลดค่าผ่อนต่องวดลงได้ ช่วยให้ท่านผ่อนสบายขึ้น และ ยังอาจจะมีเงินก้อนเหลือมาใช้จ่ายได้อีกด้วย โปรแกรม รวมหนี้ บัตรเครดิต จากธนาคารซิตี้ แบงก์ สมัครออนไลน์ได้ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน ผ่านมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ แล้วรอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อขอรับเอกสารและพิจารณาสินเชื่อต่อไป

Scroll to Top