เงินติดล้อ สินเชื่อรถยนต์

เงินติดล้อ

เงินติดล้อ สมัครออนไลน์

  ชื่อ (ภาษาไทย)*

  นามสกุล (ภาษาไทย)*

  เบอร์โทรศัพท์*

  ยี่ห้อรถ*

  ประเภทรถ*

  ปีจดทะเบียน

  ทะเบียนรถ

  วงเงินที่ลูกค้าต้องการ*

  เอกสารประกอบการพิจารณา

  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • เล่มทะเบียนตัวจริง
  • เอกสารแสดงรายได้
   – เจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
   สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
   – พนักงานประจำ
   สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ เอกสารการเงินต่างๆ
  • สมัครง่าย ได้ทุกอาชีพ
  • ได้เงินไว ไม่โอนเล่ม รับเงินไว หลังสินเชื่ออนุมัติ ไม่ต้องเสียเวลา ไปโอนเล่มที่ขนส่ง
  • กู้เงินง่าย ได้วงเงินสูงสุด 120% ของราคาประเมินรถยนต์
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
  • ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยถูกที่สุด เริ่มต้น 0.56% ต่อเดือน
  • รับป้ายทุกพื้นที่ รับป้ายทุกจังหวัด ทั่วประเทศ อยู่ที่ไหนก็กู้เงินได้
  • โปะปิดได้ ปิดบัญชีก่อน ไม่ต้องเสียค่าปรับ
  • รับรถอายุไม่เกิน 20 ปี

  คุณสมบัติผู้สมัคร เงินติดล้อ

  • สมัครได้ทุกอาชีพ
  • รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว
  • อายุ 21 – 70 ปี
  • พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • นิติบุคคล อายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • มีรถเก๋ง กระบะ เป็นของตัวเอง อายุรถไม่เกิน 20 ปี

  ระยะเวลาในการกู้

  • ระยะเวลาผ่อนสูงสุดและต่ำสุด รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก 12-60 เดือน
  • ระยะเวลาผ่อนสูงสุดและต่ำสุด จักรยานยนต์ 12-36 เดือน

  อัตราดอกเบี้ยสูงสุดต่อปี (APR)

  ขึ้นกับรุ่นรถและปีจดทะเบียน แต่สูงสุด ไม่เกิน 24% ต่อปี ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

  ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย

  • วิธีคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด: (จำนวนเงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย) ÷ 365 x 31 = จำนวนที่นำไปหักดอกเบี้ยในแต่ละเดือน (31= คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวัน)
  • เงินต้น 20,000 ผ่อนชำระ 1 ปี : ( 20,000 x 24% ) ÷ 365 x 31 = 408
  • ค่างวดเพียง 1,893 บาท งวดแรก จะแบ่งออกเป็นดอกเบี้ย 408 บาท และเงินต้น 1,485 บาท โดยในงวดถัดๆ ไปก็แทนค่าด้วยสูตรคำนวณเดียวกัน แต่เปลี่ยนเฉพาะจำนวนเงินต้นคงเหลือ
  • หลังจากจ่ายงวดแรกไปแล้ว จะเหลือเงินต้นเป็นจำนวน 18,515 บาท เดือนถัดไปจะจ่ายค่างวดเท่าเดิมเป็นจำนวน 1,893 บาท แต่เงินจำนวนนี้จะถูกแบ่งเป็นเงินต้น 1,528 บาท และดอกเบี้ย 365 บาท (คิดดอกเบี้ยรายวัน) เนื่องจากเงินต้นในงวดแรกได้ทำให้อัตราดอกเบี้ยถูกลดลงไป

  ติดต่อเรา

  บริษัท 86ระฆังทอง จำกัด
  17 ซอย บางนา-ตราด 21 แยก 22 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

  สินเชื่อเงินติดล้อ

  เงินติดล้อ อนุมัติกี่วัน

  ติดล้อ

  สินเชื่อทะเบียนรถ เงินติดล้อ

   

  • ดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
  • สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ พร้อมบัตรติดล้อ อัตราดอกเบี้ย 0.94% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 20% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน) สงวนสิทธิ์กรณีลูกค้าที่เปิดใช้งานบัตรติดล้อเท่านั้น โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลในวันถัดไป
  • สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ที่ไม่มีบัตรติดล้อ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.98% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 21% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน), อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.56% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 12% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน) การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
  • สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ พร้อมบัตรติดล้อ รับเฉพาะรถเก๋งและกระบะที่มีอายุรถไม่เกิน 18 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนด (นับจากปีที่ผลิต)
  • สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ที่ไม่มีบัตรติดล้อ รับเฉพาะรถเก๋งและกระบะที่มีอายุรถไม่เกิน 20 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนด (นับจากปีที่ผลิต)
  • กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ พร้อมบัตรติดล้อ อัตราดอกเบี้ย 0.94% ต่อเดือน และสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ที่ไม่มีบัตรติดล้อ อัตราดอกเบี้ย 0.98% ต่อเดือน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท และลูกค้าที่พักอาศัยตามที่อยู่ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และถือครองกรรมสิทธิ์รถตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
  • กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน สำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.56% ต่อเดือน การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ขั้นต่ำ 12 เดือน สูงสุด 60 เดือน
  • กรณีรับเงินสดทันทีที่สาขา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีจำนวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 100,000 บาท (ยกเว้นกรณีรีไฟแนนซ์)
  • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  • สงวนสิทธิ์จำกัดบัตรติดล้อ 1 ใบ ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน
  • สามารถกดเงินสดได้ทุกที่ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกเวลา ยกเว้นช่วงปิดปรับปรุงระบบของ บริษัทฯ เวลาประมาณ 22.00-23.00 น. ของทุกวัน และในส่วนของธนาคารกสิกรไทย สามารถกดได้ภายในช่วงเวลา 06.30-22.00 น.
  • การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ, สะบ้าย้อย, เทพา, นาทวี

  ข้อมูลของท่านจะใช้สำหรับ ติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ติดล้อเท่านั้น

  Scroll to Top