พรอมิส Promise

สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส สมัครง่าย รับเงินสด วงเงินสูงสุด 2-5 เท่าของรายได้ 
– ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ ผู้ค้ำประกัน
– เงินเดือน 8,000 บาท ขึ้นไป
– ดอกเบี้ยถูกมาก ร้อยละ 2% ต่อเดือน
– สมัครได้ทั้งพนักงานรายเดือน และพนักงานรายวัน

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส สมัครออนไลน์ ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน คุณก็สามารถสมัครได้

 1. กรอกรายละเอียด ออนไลน์
 2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ขอรับเอกสาร ประกอบการสมัคร
 3. อนุมัติรับเงินสดทันที

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20-64 ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
 • อายุการทำงานปัจจุบัน
 • พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
 • พนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 25% (ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี)
ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี หรือ 2.08% ต่อเดือน
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้
ค่าติดตามทวงถามหนี้
ค้างชำระ ตั้งแต่ 4 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 100 บาท, ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด 
 • หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน